Handel og tenester

Handelsbransjen er prega av pressa marginar, konkurranse frå utlandet, store endringar innan teknologi og kundepreferansar – og ei stadig større forventing om at det skal vere mogeleg å handle digitalt.