Leasing

Leasing

Ved å leasa får du enkelt tilgang til nyare køyretøy og maskiner, samtidig som du frigjer driftskapital for bedrifta.

Derfor er leasing ein god idé

Ikon med lyspære som vokser ut av jorden
Ved leasing veljar du sjølv forhandlar og merke. Du held òg maskinparken din oppdatert og frigjer driftskapital til andre investeringar. Interessert? Vi tar gjerne ein prat med deg.
Anleggsarbeidere

Du skal eige det som stig i verdi, og leige det som søkk i verdi

Svarer du ja på eitt av følgjande spørsmål bør du vurdere leasing: Ønskjer du å avskrive i takt med verdifallet? Ønskjer du å skifte ut utstyr etter enda kontraktsperiode, slik at du held deg oppgradert og reduserer nedetid? Ønskjer du bruksrett, men ikkje risikoen for verdifall? Då er leasing noko for deg!

Kvifor velje leasing?

Kva kan leasingfinansieres?

Det meste av både brukt og nytt utstyr kan leasing finansierast. Dette sikrar moderne utstyr til einkvar tid, samtidig som det frigjer kapital til andre formål.

Her kjem nokre eksempel:
Lastebilar, biler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, transportutstyr, produksjonsmaskiner, IKT-utstyr, m.m. Er du usikker, spør oss! Vi hjelper deg gjerne.
Eikenøtt

Kven samarbeider vi med?

DLL (De Lage Landen Finans Noreg NUF) er Eikas leverandør av leasingproduktar. Gjennom partnarskapen vår tilbyr DLL konkurransedyktige prisar, raske tilbakemeldingar og kredittvedtak. Meir informasjon om DLL finn du på nettsidene dykkar.