Hjelmeland Sparebank ønsker å ta vår del av ansvaret for at en bærekraftig samfunnsutvikling ikke skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner. 

Bærekraft og samfunnsansvar blir en stadig viktigere strategisk driver i næringslivet. Bærekraft kan defineres som; en samfunnsutvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov. Dette gjelder flere sider ved vårt samfunn som økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige forhold. Kjernen i finansnæringens samfunnsansvar er å skape verdier og drive lønnsomt uten at det skjer på bekostning av menneskene rundt oss, miljøet og i strid med grunnleggende etiske prinsipper.

I 2023 så har vi jobbet for å sertifisere oss som Miljøfyrtårn. Dette gjør vi for at vi tar bærekraft på alvor og ønsker å kunne jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

I oktober ble Hjelmeland Sparebank sertifisert som Miljøfyrtårn. Det synlige beviset for dette henger ved inngangspartiet til bankbygget på Hjelmeland.