Hjelmeland Sparebank er avhengig av tillit fra alle aktører rundt oss for å utføre vår forretningsvirksomhet og våre samfunnspålagte oppgaver som sparebank. Våre etiske retningslinjer presiserer forventninger og krav som banken stiller vil sine ansattes handlemåte og opptreden.