FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er derfor naturlig at Hjelmeland Sparebank sin bærekraft også bygger på FNs bærekraftsmål. Her kan Hjelmeland Sparebank ha innflytelse på flere av FNs 18 bærekraftsmål, men vi mener at dei 3 vi har plukket ut er de vi kan påvirke i større grad enn andre.