Hjelmeland Sparebank ønsker å jobbe aktivt for å redusere klima avtrykket både fra egen virksomhet og fra klimapåvirkning gjennom våre produkt og tjenester. 

Dette er en kontinuerlig prosess og her ønsker vi stadig å bli bedre. Dette gjelder også innenfor arbeidet vårt med bankes arbeidsmiljø.

Vi vil være takknemlig for innspill rundt disse temaene. Innspill kan sendes til Hjelmeland Sparebank klima@hjelmeland-sparebank.no.

Innspillene vil bli behandlet og vurdert i bankens miljøgruppe.