0 - 6 år

Det er spesielt forsikring og sparing ein bør tenkje på når ein får barn. Det er med på å sikre framtida til barnet økonomisk, også dersom noko uføresett skulle skje.