6 til 12 år

Ungane begynner no på skulen. Dei får eit meir medvite forhold til pengar og lærer etter kvart om pengar på skulen. Dei vil også få sitt første bankkort og hjelp med Vipps.