Frå barn til ung vaksen

Gode økonomiske vanar startar tidleg. Det handlar om å forstå verdien av pengar og få eit forhold til sparing og forbruk. Vi gjev deg gode råd om kva som er lurt å tenkje på etter kvart som barnet veks.