Flytte til eigen bustad

Det er stort å skaffe seg bustad for fyrste gong og skulle flytte for seg sjølv eller saman. Det er no livet som voksar verkeleg begynnar med realisering av draumar og etablering av ein eigen økonomi. Vi i banken er her for å hjelpe deg å gjere gode val – både for deg og økonomien din.

Dette bør du tenke på når du skal flytte heimanfrå

Ei stor kjensle av fridom er knytt til å gå inn i vaksenlivet, og større blir den om du i tillegg klarer å stå på eigne bein. Her er 3 ting å tenkje på.

Flyttestartpakka

BSU - den smartaste vegen til eigen bustad

Ein full BSU-konto på 300.000 kroner er gull verdt den dagen du skal kjøpe din fyrste bustad.

Dei viktigaste bankomgrepa

Kva er eigenleg flytande renter, BankID og BSU?

Bustadlånskalkulator

Sjå kor mykje du kan låne til bustad og kor mykje lånet vil koste.