UNG-forsikring

UNG-forsikring

Frå 162 kroner i månaden gir vi deg under 34 år våre beste forsikringar som sikrar deg både heime og på reise. UNG-forsikringa består av innbu-, reise- og ulykkesforsikring.

Om forsikringa

Dette er pakken for deg som er mellom 18 og 34 år

  • Innbu Pluss er vår beste innbuforsikring og sikrar tinga dine dersom noko skulle skje. 
  • Reise Pluss er vår beste reiseforsikring og gjeld med ein gong du går ut døra heime.
  • Ulukkesforsikring sikrar deg mot økonomiske uroer dersom du skulle bli utsett for ei ulukke.

UNG-forsikringa kostar til saman 162 kroner i månaden. Dersom du ønskjer eiga forsikring for verdigjenstand, blir sluttsummen 189 kroner.

Sjå fullstendige vilkår (pdf).

Andre forsikringar for unge