Når du treng hjelp på reisen

Få hjelp dersom du blir utsett for skade, tap, avbestilling og sjukdom på reise.

Er reisa di blitt påverka av Hans?

Dette dekkjer forsikringa om du må avlyse eller blir forseinka på grunn av ekstremvêret.

Treng du hjelp i utlandet?

Ved akutt sjudom, alvorlege ulukker, nødvendig heimtransport eller død, ver vennlig og ta kontakt med Eikas forlenngte arm, SOS International. Via deira døgnåpne alarmsentral får du hjelp uansett kvar du er i verda. 

Telefon: + 45 7010 5050

Hugs dokumentasjon

  • Før du melder skadar på reisegods eller reisesjuke/ulukke må du sørga for å ha dokumentasjon på at forholdet er anmeldt, oversikt over stolne eller skadde gjenstandar og kvitteringer for utlegg til behandling eller heimreise.
  • Ved forseinking eller avbestilling må du sørga for å ha legeattest dersom avbestillingen kjem av sjukdom/ulukke eller avbestillingsdokument frå reisearrangør som viser kva som er refundert/ikkje refundert.

Informasjon om skadeoppgjeret

Slik går du fram dersom noko skjer på reisa di

Veit du kva som er bakgrunnen for skadeoppgjeret ditt?

Reiseforsikring

Les meir om bakgrunnen for skadeoppgjeret ditt

Treng du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetypar

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring