Hytteforsikring

Eig du hytte eller fritidsbustad som ikkje er fast bebodd, kan du kjøpe hytteforsikring hos oss.
  • Dekkjer tap ved brann, innbrot, skade på hageanlegg og vatn- og naturskade
  • Gjeld for hytter eller fritidsbustader som ikkje er fast bebodd
  • Rettshjelp ved tvistar som oppstår i samanheng med hytta eller fritidsbustaden din
Sjekk pris og kjøp hytteforsikring

Kva forsikring passar for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Hytte Pluss Hytte
   
Total gjenoppføring av hytta/feriehuset ved meir enn 75% skade


Følgjeskadar ved handverkarfeil


Skade på hageanlegg (utvida dekning)


Skade på hageanlegg


Følgjeskader ved vatnskade på våtrom


Skadar på småbygg


Naturskade


Rettshjelp


Brann-, vatn- og tjuveriskader


 

 Se fullstendige vilkår (pdf) 

Gode råd

Sikre tinga dine

Hytta eller fritidsbustaden din er full av ting du er glad i. Ei god innbuforsikring sørgjer for at du ikkje står på bar bakke om noko uventa skulle skje. 
 

Visste du at...

Vi gir deg rimelegare forsikring dersom hytta di har montert FG-godkjent brannalarm, innbrotsalarm eller vassalarm.