- Eitt av dei viktigaste vala du tek når du skal selje bustad, er valet av meklar, fortel Karianne Amlie.

Ho er sjølv eigedomsmeklar i Aktiv Eiendom og programleiar i Boligjakten på TV3, og veit kva som skal til for å gjennomføre eit godt sal.

- Når du skal velje meklar er sjølvsagt god kjemi og magekjensle viktig. Du kan også be om referansar for å vere heilt trygg, forklarar ho.

Når rett eigedomsmeklar er vald, set de saman opp ein plan for salsprosessen. Her er ei hugseliste som hjelper deg å gjere eit godt sal:

  1. Få ein klar framdriftsplan av meklar. Der skal det stå når takstmannen skal komme, når du får korrektur på prospekt, når bustaden skal marknadsførast og ikkje minst kva kanalar bustaden skal marknadsførast i.
  2. Bruk tid på å klargjere bustaden for sal. Få rådgiving frå meklaren din om kva du bør gjere. Bustaden «konkurrerer» med dei andre bustadane der ute. Derfor må han sjå best mogeleg ut.
  3. Pass på at fotografen kjem på ein godvêrsdag. Det er då bustaden din ser best ut, og du får dei viktige feelgood-bileta.
  4. Få god rådgiving til korleis bustaden skal framstå på vising. Kva skal temperaturen vere i dei forskjellige romma? Skal romma ha ulik duft (nybakt brød på kjøkenet, duftlys på badet)?
  5. Etter avslutta bodrunde skal du få akseptskrivet med utkast til kjøpekontrakt. Der får du bodjournal, innkalling til kontraktsmøte og eit utkast til kontrakten slik at du kan førebu deg til møtet.
  6. Gjennomgang av kontrakt. Sørg for at meklaren din går gjennom kontrakten og relevante dokument med deg og kjøpar. Meklar skal sjølvsagt stille personleg.
  7. Trygg og god overtaking. Meklar bør ringje deg og fortelje at pengar er på konto. Han eller ho bør også her stille personleg for å gjennomgå overtakingsprotokollen.