Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer, som innebærer etablering av andelsklasser i følgende verdipapirfond: Eika Norden, Eika Egenkapitalbevis, Eika Global, Eika Spar og Eika Balansert.

Vedtektsendringene er foretatt uten forutgående andelseiermøte etter dispensasjon fra Finanstilsynet og i medhold av verdipapirfondloven § 4-14 (2). Vedtektsendringene medfører ingen endring i fondenes investeringsmandat eller risiko. Eika Kapitalforvaltning praktiserer ikke gebyr ved innløsning og oppfyller derfor verdipapirfondlovens krav om gebyrfri innløsning i forbindelse med vedtektsendringene.

Fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon vil bli oppdatert og tilgjengelig på våre nettsider.

Har du spørsmål til overnevnte, er du velkommen til å ta kontakt med oss på fond@eika.no

Vedtektsendringene omfatter etablering av følgende andelsklasser

Eika Norden
Andelsklassene i Eika Norden forventes å tre i kraft fra 29.april 2024.
Eika Egenkapitalbevis
Andelsklassene i Eika Egenkapitalbevis forventes å tre i kraft fra 2.mai 2024.
Eika Global

Andelsklassene I Eika Global forventes å tre i kraft fra 6.mai 2024.
Eika Spar

Andelsklassene Eika Spar forventes å tre i kraft fra 8.mai 2024.
Eika Balansert

Andelsklassene Eika Balansert forventes å tre i kraft fra 13.mai 2024.