Resultater

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,83 % i mars. Hittil i år er avkastningen 2,52 %. 

Markedsutvikling

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling også i mars. Aktiviteten i førstehåndsmarkedet har vært stor med mange emisjoner både innen norsk High Yield og Investment Grade, mens lange obligasjonsrenter og kredittspreader har falt noe. 

Porteføljeoppdatering

Nye poster siste måned er Shearwater GeoServices og NoA, mens vi har solgt ut Aker Horizons. Gjennomsnittlig løpetid er 2,17 år og rentedurasjonen er 0,71. 

Utsikter 

Kredittmarginene er litt lavere enn det historiske gjennomsnittet. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave. 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.