Telefon:      51 75 44 00 (07:00-21:00 på hverdager, 09:00-21:00 i helg)
E-post:        post@hjelmeland-sparebank.no  
Adresse:     Hjelmeland Sparebank, Prestagarden 3, 4130 Hjelmeland.