Investorinformasjon

Børsnoterte obligasjonslån

Børsnoterte obl.lån  frå  til  Lånebeskrivelse  Avtale
NO0010799224 100.000.000 22.07.2017 23.09.2019 Lånebeskrivelse Låneavtale
NO0010769268 60.000.000 13.07.2016 13.01.2020 Lånebeskrivelse Låneavtale 
NO0010769524 100.000.000 15.07.2016 15.04.2020 Lånebeskrivelse Låneavtale
NO0010799216 100.000.000 22.07.2017 22.09.2020 Lånebeskrivelse Låneavtale
NO0010782790 150.000.000 25.01.2017  25.01.2021  Lånebeskrivelse Låneavtale
NO0010808819 150.000.000 23.10.2017 23.04.2021 Lånebeskrivelse Låneavtale 
NO0010844186 150.000.000 04.03.2019  04.03.2022  Lånebeskrivelse  Låneavtale
NO0010849839 150.000.000 23.04.2019 23.08.2022  Lånebeskrivelse  Låneavtale
NO0010852189 30.000.000
22.05.2019  22.05.2029    Låneavtale
NO0010852171 35.000.000  22.05.2019  Evigvarande    Låneavtale