Kvar haust deler me ut midler til frivillige lag og organisasjonar. Under finn du linkar til retningslinjer og søknadsskjema.
Me sett pris på alle søknadar me får inn, store og små beløp - alle kan søkja, men les gjennom retningslinjene først.

Søknadsfristen for 2018 er satt til 19. november.
Tildelingane vil offentleggjeras innan årskifte.

Du finn retningslinjer, søknadsskjema og meir informasjon på www.trivseliryfylke.no

Lukke til med søknaden!