Forstandarskapet er det øverste organet i banken, og består av 16 medlemmer. 

Her blir det lagt ut relevant informasjon og innkallingar. 

Ekstraordinært forstandarskapsmøte

Innkalling til ekstraordinaert Forstandarskapsmote 15012024

Medlemmer Forstanderskap pr 010124

Vedlegg 1 Fusjonsplan - Signert

Vedlegg 1a Vedtekter Hjelmeland Sparebank justert 20220323

Vedlegg 1b Vedtekter Sandnes Sparebank vedtatt 15102020

Vedlegg 1c Halvaarsrapport Sandnes Sparebank

Vedlegg 1d Halvaarsrapport 2023 Hjelmeland Sparebank

Vedlegg 2 Styrerapport Hjelmeland Sparebank - Signert

Vedlegg 3 Vedtekter for den sammenslaatte banken

Vedlegg 4 Sakkyndig_redegjrelse_fusjon_Hjelmeland_Sparebank

Vedlegg 5 Boersmelding

Protokoll 15012024

 

Valmøte for egenkapitalbeviseigarar

Innkalling valgmte Egenkapitalbeviseiere 180124

VALNEMNDA si innstilling til mtet 180124