Utan nokon form for helsevurdering kan du teikna ei slik forsikring.  

Du er garantert spesialistvurdering innan 10 virkedagar og behandling/operasjon innan 20 virkedagar.

 

Produktpakke Alder Pris per år
Ung  18 - 20  1.435,- 
Ung Voksen  21 - 34  1.794,- 
Voksen Standard  35 - 59  3.588,- 
Voksen komplett*  35 - 59  5.988,- 
Senior  60 - 75 

7.786,- 

* = Spesialistvurdering innan 7 dagar, og behandling/operasjon innan 10 dagar.

Innhald

 • Behandlingsgaranti 10 + 20
  • Garantert spesialistvurdering innan 10 virkedagar og behandling/operasjon innan 20 virkedagar.
 • Personleg oppfølging av ein medisinsk rådgjevar før, under og etter behandling.
 • Nettverk av samarbeidande sjukehus i Norge og i utlandet.
 • Eit uavhengig medisinsk råd som kontinuerlig kvalitetssikrar dei sjukehus og legar me til ei kvar tid nyttar oss av.
 • Ingen krav til helsevurdering.
 • Tilbod om "second opinion".

Helseforsikringa omfattar:

 • Alle fysiske sjukdommar som ikkje krev øyeblikkeleg hjelp
 • Psykologhjelp der årsaka skyldas ein somatisk lidelse
 • 10 behandlingar hos psykolog
 • 12 timar psykologisk førstehjelp
 • Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er forskreve av ein legespesialist
 • Opptrening etter operasjon.
 • Behandling på sjukehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa
 • Kan kjøpas frå du er 18 til 75 år, utan opphørsalder.
 • Partner eller barn til forsikra får 5 prosent avslag på si forsikring.

Ta kontakt med rådgjevaren din i dag, eller les meir her.