Då blir det informasjonsmøte om eigenkapitalbevis på Hjelmeland og eit inspirerande innlegg frå Tore-Øystein Gløersen (sjefsanalytikar i Eika Gruppa).

På grunn av enkel servering ber om påmelding innan 27. mai.

Praktisk informasjon:
- Tid: Tysdag 31. mai klokka 18:00
- Stad: Bankbygg II
- Påmelding: ring oss på 51 75 44 00, ...
eller send ein e-post til post@hjelmeland-sparebank.no

Visste du at dei som kjøpte eigenkapitalbevis i fjor til ein pris på 95,- fekk utbetalt 4,92 pr andel?
Det gir ei avkasting på ca 5,2%., men det er viktig å huska på at ei historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.