Først og fremst; tusen takk til alle som har sendt oss søknadar. Det sett me stor pris på.

Me ynskjer å gi litt tilbake til frivillige i lag & organisasjonar som står på for at andre skal ha det bra og trivast i Ryfylke.
Her er ei oversikt over dei som får tildelt midler frå Gåvefondet i 2017:

 
Erfjord Skulekorps
Tau Drill
Fister Bygdaråd
Jøsneset Bygdaråd
Staal I.L.
Hjelmeland I.L.
Erfjord Bedehus
Talgje Grendalag
Dalen Bedehus
Camp Sauda
Hjelmeland Storband

Kor mykje kvar enkelt lag/organisasjon blir tildelt, vil bli offentleggjort ved overrekking.

Med ynskje om ei fin adventstid frå oss i Hjelmeland Sparebank.