Først og fremst; tusen takk til alle som har sendt oss søknadar. Det sett me stor pris på.

Me ynskjer å gi litt tilbake til frivillige i lag & organisasjonar som står på for at andre skal ha det bra og trivast i Ryfylke.
Her er ei alfabetisk oversikt over dei som får tildelt midler frå Gåvefondet i 2016:

 
 Finnøy Skytterlag
 Fister Bedehus
 Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag
 Hjelmelandspeiderne
 Jøsenfjorden Bygdeutvalg
 Jøsneset Ungdomslag
 Sørskår Bedehus
 Talgje Grendalag
 Tween, Klippen Jørpeland

Kor mykje kvar enkelt lag/organisasjon blir tildelt, vil bli offentleggjort ved overrekking.Med ynskje om ei fin adventstid frå oss i Hjelmeland Sparebank.