Om du har noko som ikkje kan venta, kan du senda ein e-post på post@hjelmeland-sparebank.no, eller ringa oss på 51 75 44 00. 

Håpar ikkje dette skapar problem for deg.