Arbeidsoppgåvene er knytt til rådgjeving mot privatkundar i Ryfylke, med hovudvekt på Hjelmeland og Suldal. Arbeidsstad er 2 dagar på Hjelmeland og 3 dagar på Sand.

Arbeidet inneber eigen kundeportefølje og oppfølging av denne. Som rådgjevar skal du også proaktivt kontakte nye kundar, for ytterlegare vekst.

 

Vi søkjer etter deg med høgskuleutdanning, fortrinnsvis med økonomi/finans. Autorisasjonar innan kreditt, forsikring og som finansiell rådgjevar er ein fordel.

Du må vera glad i å ha kundekontakt og samstundes kunne trivast i ein travel kvardag med varierande arbeidsoppgåver.

Godt humør og evne til å arbeida både sjølvstendig og saman med andre.

Stillingsomfanget er 100%. Løn etter regulativ.

Nærare informasjon om stillinga får du hjå salsleiar Merete Marthinussen,

Tlf. 40 44 18 68

Søknad og CV sendast til lasse@hjelmeland-sparebank.no, innan 31. oktober 2021.