Tjensvold erstatter konstituert banksjef Merete Marthinussen og tiltrer stillingen 1. februar 2023. Styret er svært fornøyd med å ha funnet en ny administrerende banksjef med omfattende kompetanse og erfaring fra banknæringen. Det er i tillegg positivt at banken får en leder med lokal tilhørighet, sier styreleder Øyvind Lundbakk. Bjørn Tjensvold er i dag daglig leder i Groundbreaker AS og har styreverv i flere selskaper innen finans og innovasjon. Han har en bachelor i økonomi, statsvitenskap og sosiologi, og har tatt videreutdanning innen lederutvikling ved NHH og Hult International Business School. Han har tidligere jobbet som blant annet regiondirektør i Sparebanken Vest og har hatt en lederstilling i DNB.
"Jeg ser frem til å tre inn i rollen som administrerende banksjef i en sparebank med solid posisjon i Ryfylke. Gleder meg til å bli kjent med bankens ansatte og arbeide sammen med alle for å nå felles mål", sier Bjørn Tjensvold.