Hjelmeland Sparebank skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen ved følgende forpliktelser
“Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi - gjennom hele vår forretningsmodell og innkjøpsinstruks. Vi vil søke å velge leverandører og samarbeidspartnere som deler vårt fokus på bærekraft og sirkulær økonomi.” 
“Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten, og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden”
“Vi skal fokusere på å velge leverandører av profileringsartikler fra leverandører som oppfyller våre krav ihht. vår innkjøpsinstruks. Vi vil velge produkter som er produsert på en bærekraftig og miljøvennlig måte, og som har en minimal miljøpåvirkning.”
“Vi skal legge til rette for en mer miljøvennlig reisevei for våre ansatte. Vi vil oppfordre til bruk av kollektivtransport, sykling eller gange, og vil tilby digitale alternativer der det er mulig.”
“Vi skal skape positive assosiasjoner og legge føringer for korrekt avfallshåndtering i våre kontorlokaler. Ved å plassere de på gangen, stimulerer vi også til mer hverdagsaktivitet.”
“Vi skal jobbe med energieffektivisering i våre lokaler, med fokus å skru av lys og varme når lokalet ikke er i bruk, på slik at det til slutt blir en vane hos våre medarbeidere.”
“Vi skal være bevisste på hvem vi låner ut penger til, for å sikre at vi bidrar til en positiv påvirkning på klima og miljø. Vi vil prioritere å låne ut penger til bedrifter og prosjekter som har en positiv bærekrafts profil.”
“Vi skal tilby finansiering av prosjekter som har som mål å redusere utslipp og forbedre miljøet.”
“Vi skal alltid vurdere miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer (ESG) når vi vurderer obligasjoner.”
“Vi skal skape bevissthet og øke våre ansattes kunnskaper innenfor grønn sparing og grønne lån. Vi vil tilby opplæring og informasjon om hvordan våre kunder kan ta i bruk bærekraftige finansielle produkter.”
“Vi skal alltid prioritere bedriftskunder som bidrar positivt til klimaet og miljøet, og alltid overholde kravet om minst 2 i bærekrafts score”
“Vi skal forvalte våre egne midler på en ansvarlig måte, og kun investere i selskaper som følger bærekraftige standarder og krav.