• Me er lokale og kjenner kundane våre. Me har kjennskap til ditt nærområde.
  • Me er lette å komma i kontakt med, ved personleg oppmøte i banken, telefon, heime-besøk eller web/digitalt
  • Me kan hjelpa deg gjennom alle fasar i livet
  • Gåver og sponsing
    • Me er ein stolt bidragsytar i Ryfylke-regionen, til mellom anna idrett, kultur, ideelle organisasjonar og andre samfunnsnyttige formål. Me ynskjer å bidra til vekst, engasjement, kreativitet og positivitet i lokalsamfunnet. Arbeid mot barn og unge, og prosjekt som kjem allmennheita til gode vil bli prioritert.

    Les meir, eller bli kunde her