Me heier på alle som er med på å skapa trivsel i Ryfylke. Anten det er som frivillig i 4H, teaterlag, idrettslag eller speidergruppa er du med på å oppretthalda og skapa bulyst i Ryfylke. Og det sett me pris på. Difor deler me ut deler av overskotet vårt med lokalsamfunnet. Ditt lag/organisasjon kan no søkja om gåve frå gåvefondet, men hugs at siste frist er 30. september.

Les meir og søk på https://www.trivseliryfylke.no/gavefond

Siste frist er torsdag 30. september.