Sammenslåingen vil gi mer kraft til å ta en større posisjon i et spennende og voksende marked i Rogaland. En større bank har også bedre forutsetninger for å tilfredsstille stadig skjerpede regulatoriske krav.

- Rogaland Sparebank har ambisjoner om vekst og om å bli den ledende lokale sparebanken i Rogaland. Den sammenslåtte banken har mål om bedre lønnsomhet enn det bankene klarer å oppnå hver for seg, og i tillegg vil en lønnsom bank gi mer tilbake til eierne og til lokalsamfunnet i form av kundeutbytte og gaver til samfunnsnyttige formål, sier styreleder Harald Espedal i Sandnes Sparebank.

- Rogaland Sparebank forankres i lokale verdier og tradisjoner og kombinerer dette med en spenstig merkevare, en fremoverlent og stolt kultur og sterke fagmiljøer. I tillegg sikrer en at kompetanse forblir lokalt. Den nye banken vil ha som mål å være blant de mest attraktive arbeidsgiverne i regionen, sier styreleder Øyvind Lundbakk i Hjelmeland Sparebank.

Markedsområdet til Rogaland Sparebank vil omfatte Ryfylke og Nord Jæren, med et befolkningsgrunnlag på rundt 300.000 personer. Markedsområdet favner et bredt og godt næringsliv, også næringsliv knyttet til energihovedstaden og Matfylket Rogaland.

Trine Stangeland, som i dag er adm. direktør i Sandnes Sparebank, skal være adm. direktør i den sammenslåtte banken. Bjørn Tjensvold, som i dag er adm. banksjef i Hjelmeland Sparebank, skal inn i bankens øverste ledergruppe i rollen som direktør for strategi. Tomas Nordbø skal være Finansdirektør. Harald Espedal, som er styreleder i Sandnes Sparebank, er tiltenkt rollen som styreleder. Øyvind Lundbakk, som i dag er styreleder i Hjelmeland Sparebanker, er tiltenkt rollen som styremedlem i Rogaland Sparebank

Konsernet Rogaland Sparebank får 183 ansatte hvorav 151 skal jobbe i Rogaland Sparebank og 32 ansatte skal jobbe i Aktiv Eiendomsmegling.  Bankens forvaltningskapital blir i underkant av 39 milliarder kroner.

- Sammen skal vi utvikle en felles kultur og et vinnerlag som skaper kundeopplevelser på øverste nivå. Vi skal fortsatt ha rådgivere med personlig touch, som er tett på kundene og som har kjennskap og kunnskap om det lokale markedet, og i tillegg evne til å ta raske beslutninger. Kundene vil i stor grad ha samme rådgiver og alle kundene vil få kundeutbytte, sier Trine Stangeland, adm. direktør i Sandnes Sparebank.

Både Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank er i Eika Alliansen. Det betyr like systemer både for kunder og ansatte Den nye banken blir den største eieren i Eika Alliansen med 9,84 %.

 

- Vårt gode samarbeid med Eika, med solide produktselskaper, utvikling av digitale løsninger og bistand innenfor regulatoriske krav blir viktig, også i fortsettelsen, sier Bjørn Tjensvold, adm. banksjef i Hjelmeland Sparebank.

- Dette gleder vi oss til, og dette har vi sterk tro på. Vi har klare vekstambisjoner og ser fram til å ønske mange nye kunder velkommen. Sammen blir vi relevante for flere personkunder og bedriftskunder i hele den nye banken sitt markedsområde. Vi skal ta ut synergier i vekst, sterkere fagmiljøer og lavere eksterne kostnader, og vi har stordriftsfordeler med Eika i ryggen. Dette blir en bedre, bredere og mer kraftfull bank, både for kunder, ansatte, eiere og samfunn, sier Trine Stangeland

- Rogaland Sparebank vil også få større evne til å bidra med gavetildelinger i hele bankens markedsområde, legger Stangeland til.

-  Dette er en sammenslåing hvor vi har mål om mer. Vi har hatt en god prosess og tillitsvalgte fra begge banker har vært sterkt involvert fra tidlig fase. Alle ansatte beholder jobben og vi skal være til stede lokalt og utvikle kompetanse både ved vårt hovedkontor i Sandnes og ved våre avdelingskontor på Jørpeland, Hjelmeland, Stavanger og Sola, sier Bjørn Tjensvold til slutt.

Sandnes Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank. Sammenslåingen skjer ved at Sandnes Sparebank overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Hjelmeland Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Rogaland Sparebank.  

Gjennomføringen av sammenslåingen er betinget av godkjennelse i forstanderskapene i begge bankene, samt tillatelse fra Finanstilsynet. Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen før sommerferien 2024.

 

Kontaktpersoner:  

Sandnes Sparebank:                                                 

Adm. direktør Trine Stangeland, tlf. 934 88 117  

CFO Tomas Nordbø, tlf. 922 11 865   

 

Hjelmeland Sparebank:  

Styreleder Øyvind Lundbakk, tlf. 990 09 965

Adm. banksjef Bjørn Tjensvold, tlf. 973 05 098