Innkalling til ekstraordinært forstanderskapsmøte i Hjelmeland Sparebank.

Det innkalles med dette til ekstraordinært forstanderskapsmøte i Hjelmeland Sparebank den 15. januar 2023 kl. 18:00 i bankens lokaler.

Til behandling foreligger:

SAK 1: Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
SAK 2: Registrering av fremmøtte medlemmer av forstanderskapet
SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden
SAK 5: Forslag om sammenslåing med Sandnes Sparebank

Saksdokumenter og forslag til vedtak: 

Innkalling til ekstraordinrt Forstandarskapsmte 15012024

Vedlegg 1 Fusjonsplan Signertdocx

Vedlegg 1a Vedtekter Hjelmeland Sparebank justert 20220323

Vedlegg 1b Vedtekter Sandnes Sparebank vedtatt 15102020

Vedlegg 1c Halvrsrapport Sandnes Sparebank

Vedlegg 1d Halvrsrapport 2023 Hjelmeland Sparebank

Vedlegg 2 StyrerapportHjelmelandSparebank Signertdocx

Vedlegg 3 Vedtekter for den sammensltte banken

Vedlegg 4 Sakkyndig_redegjrelse_fusjon_Hjelmeland_Sparebank

Vedlegg 5 Brsmelding