Me er nå å treffa i nabobygget, og i første etasje. 

Velkommen innom. 

Helsing Maren og Ellen Mari