Vår internavdeling har ansvar for å utføre og vidareutvikla og rekke oppgåver annet enn å knytte rapportering, kunde og resultatoppfølging i virksomhetsområdet. Avdelinga har og ansvar for HR, IT og GDPR.

Internavdeling arbeider tett med det øvrige forretningsområde for å få sikra på bankens mål og ambisjoner innfris ved hjelp av gode beslutningsgrunnlag, strukturert rapportering og innsikt i underliggende økonomisk utvikling.
Vi kan tilby utfordringer, forskjellige og spennende arbeidsoppgaver i det positive og dynamiske miljøet, med gode moglegheiter for å organisere den globale virksomheten og utviklingen av virksomheten.
Stillinga rapporterer til leder intern.

Arbeidsoppgaver

 • Input til rapportering
 • Budsjett / prognoser
 • Resultatoppfølging
 • Oppfølging HR, IT og GDPR
 • Kundeoppfølging
 • Forbetre prosesser med formål å effektivisere bankens daglige drift
 • Bistå ved utarbeidelse av diverse beslutningsmateriale til leiargruppa
 • Delta aktivt i prosjekter

Kvalifikasjonar

 • Rett kandidat til stillinga har økonomisk utdannelse på minimum bachelornivå og nokre års relevant erfaring spørsmålet tilsvarer eller lignende stilling.

Personlege eigenskapar

 • Løysingsorientert og proaktiv
 • Gode relasjonelle ferdigheiter
 • Nøyaktig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Analytisk med god framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmoglegheiter
 • Arbeidsstad Hjelmeland
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar, samt gunstige lånebetingelsar

Kontaktperson er leder Intern Lasse Svendsen:

 • E-post: lasse@hjelmeland-sparebank.no
 • Mobil: 951 92 194

Søknadsfrist: 27. oktober 2019

Søknad samt CV sendes til lasse@hjelmeland-sparebank.no