I henhold til lov om kvitvasking og terrorfinansiering er banken pålagt å foreta ei risikovurdering av kundane sine. Kundar der banken ikkje har registrert kundeerklæringsskjema i sitt system vil bli bedt om, via nettbank eller mobilbank, å fylla ut eit kundeerklæringsskjema. Har du spørsmål er du sjølvsagt velkommen til å ta kontakt med oss.