Finansieringsbevis

Finansieringsbevis

Eit finansieringsbevis er ei skriftleg stadfesting på kor mykje lån du får, og er lurt å skaffe seg før du startar bustadjakta. Finansieringsbeviset er gratis og gyldig i 3 mnd. Er du under 34 år får du vår beste lånerente. Ta kontakt for ein prat - hjå oss får du din eigen rådgjevar som vil hjelpe deg på vegen til eigen bustad.

Kvifor velje oss

  • Enkelt å søke

    Vi hentar ut informasjon om deg automatisk.
  • Hjelp heile vegen

    Du får di faste personlege rådgjevar du kan ha direktekontakt med.
  • Trygt og fleksibelt

    Vi er fleksible og strekker oss langt for kundane våre.

Bli kontakta av ein rådgjevar

Legg igjen din kontaktinformasjon

Så tek vi kontakt for å finn ei god låneløysing for deg og din økonomi.

Er du under 34 år?

Bustadlån for unge (BLU)

Er du under 34 år får du vår beste lånerente. Du kan låne inntil 85% av kjøpesummen, eller du kan låne 100% dersom du har tilleggstrygging, f.eks i bustaden til foreldra dine.