Men sjølv om du vel ein "staycation", er det viktig å hugse på at ei solid reiseforsikring er like nødvendig.

Eika si reiseforsikring gir deg tryggleik frå den augeblinken du kryssar dørstokken din, og det gjeld både for ferie og kvardagsreiser inntil 77 dagar.

Kanskje du planlegg å prøve fjellklatring, off-pist, kitting, eller downhill på sykkel i sommar? Med vår reise pluss-forsikring er du dekt for actionfylte aktivitetar. Og dersom du skulle vere så uheldig å bli sjuk eller skadt, dekkjer forsikringa heimtransport og behandlingsutgifter.

Det er også verdt å nemne at det ikkje er nokon eigendel ved skade, noko som tyder at du ikkje må betale noko ekstra om noko skulle skje.

Eit spørsmål mange sit med no som dei vurderer å kansellere utanlandsturen etter den har blitt dyrare enn forventa, er om reiseforsikringa deira dekkjer kanselleringa. Det gjer den ikkje.

Den norske sommaren kan vere uføreseieleg, men ein ting vi alle kan vere sikre på, er at sola kan vere sterk når den først tittar fram. Derfor er det viktig å vere forsiktig og alltid hugse på å smørje seg med nok solkrem. Ikkje berre vernar du huda di mot skadelege UV-strålar, men du bidreg også til å førebyggje solbrenthet og meir alvorlege solskadar.

Med reiseforsikring kan du nyte sommaren og kvardagsaktivitetane dine med ro i sinnet, vel vitande om at du er verna mot uventa hendingar. Nyt sommaren!