ulukkesforsikring

ulukkesforsikring

Ei ulukke kan snu opp ned på livet ditt, og medføre uroer for korleis du skal møte kvardagen. Vi vil at du skal sleppe store økonomiske uroer etter ei ulukke.

Om forsikringa


Utvida ulukke Ulukke
.
Kan utvidast til å omfatte fjellklatring, kiting og andre sports- og fritidsaktivitetar
Behandlingsutgifter etter ulukke
Erstatning ved medisinsk invaliditet
Dødsfallerstatning til attlevande ektefelle, sambuar eller arvingar etter ulukke

Sjå fullstendige vilkår (pdf).