Bubilforsikring

Eig du bubil eller caravan, kan du forsikre den hos oss.
  • Bubil Pluss dekkjer campinglausøyre inntil kr 100 000
  • Bobil Pluss dekkjer utgifter til overnatting og leigebil i samanheng med ferieavbrot
  • Bubil Pluss dekkjer maskinskade inntil bilen er 10 år og/eller 200 000 køyrde km
Kontakt meg om bobilforsikring

Bubil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
       
Fastmontert utstyr inntil 50 000 kroner
Ferieavbrot
Lausøyre inntil 100 000 kroner
Maskinskade inntil 6 år og/eller 60 000 kjørte km

Ekstrautstyr

Lausøyre inntil 20 000 kroner

Skade på køyretøy


Redning/veihjelp

Tjuveri

Brann

Ulykke*Rettshjelp


Ansvar


*Eigen forsikring som kan kjøpes som eit tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).

Bubilforsikring Pluss

Bobil Pluss er vårt beste forsikringsalternativ for bubil og caravan. I tillegg til alt det vanlege bubilforsikringa omfattar, dekkjer Bobil Pluss maskinskade i inntil ti år, eller fram til bilen har køyrt 200.000 km.

I tillegg dekkjer ho blant anna:

  • utgifter til overnatting og leigebil i samband med ferieavbrot
  • lausøyre med inntil 100.000 kroner