Hos oss får du startbonus på 60 prosent og den raskaste bonusoppteninga i markedet. 

- Frå startbonus til maksbonus tek det deg faktisk berre 5 år, fortel Tor Håkon Ballo, Direktør Produkt og Pris i Eika Forsikring. 

Maks 10 prosent bonustap
Dersom du er uheldig og får skade, kan du trøyste deg med at hos oss får du berre 10 prosent bonustap, uansett kva bilforsikring du har valt. -Vi veit at kundane forventar at mindre skader skal dekkjast, og det er vi sjølvsagt einige med dei i, smiler Ballo.

Same bonus på bil nummer 1 og 2
På bil nummer to får du same bonus som du har på bil nummer ein, hvis du kun har ein bil fra før. Dersom du for eksempel har 60 prosent bonus på bilen du har forsikra får du tilsvarande bonus på bil nummer to.