Verdigjenstandforsikring

Verdigjenstandforsikring

Eig du verdifulle gjenstandar, kan du forsikre desse hos oss.

Verdifulle eigedelar

Nokre ting er spesielt verdifulle for deg, og du er redd for at desse skal bli øydelagde eller gå tapte. Har du verdigfulle eigedelar du ofte tek med deg ut av huset, som smykkar, bunad eller våpen, kan desse forsikrast hos oss. 
Sjå fullstendige vilkår (pdf).

Har du hugsa å forsikre bunaden?

Det lønner seg å kjøpe eiga forsikring til bunaden din. Med ei eiga bunadsforsikring er du nemleg dekt mot alle plutselege og uventa skadar.