Ikke-digital kvardag

Ikke-digital kvardag

I ein virvel av digitale banktenester er det framleis slik at mykje kan løysast på «den gamle», analoge måten.

Vi veit at både samfunnet og produkta og tenestene til bankane er i stadig endring, der det meste blir digitalisert. Likevel er det ikkje alle kundar som ønsker å vera heldigitale eller har moglegheit til å handtera bankkvardagen sin elektronisk på nett.

Er du ein av dei som framleis liker å gjera ting på «den gamle» måten eller har behov for assistanse når det kjem til bruk av digitale løysingar? Vi har samla alt du treng å vita om dei analoge tenestene våre i samband med kredittkort, smålån, billån og lån til andre køyretøy på denne sida. Du kan òg lasta ned informasjonsheftet vårt.

Det viktigaste først

Søknad om kredittkort, smålån og billån

Løpande kundeforhold

For deg som har kredittkort

For deg som har et lån

Nyttig å vita