Det er noko frigjerande med det å vera nordmann på utanlandsferie. Me slepper oss litt laus, for å kunna nyta late feriedagar i langdrag. Unner oss å leva på ein heilt annan måte enn før. Frukost, lunsj, middag, og kvelds skal helst nytast på kafé eller restaurant. Der ein kunne teke beina fatt, hoppar me inn i ein drosje. Tihi – hei der det går! Og når me handlar klede kjøper me sjølvsagt dyrare merke enn me gjer heime. Kva er poenget med å kjøpa noko som ein like gjerne kunne ha fått tak i på den lokale Dressmann butikken, når ein då først er i London eller Paris?

Men er desse kjøp så viktige for at ferien blir vellykka? 

Dette er ikkje ein blogg med formanande peikefinger til deg som ønskjer å ta med familien til utlandet no i sommar. Berre eit forsøk på å få deg til å tenkja over kvifor du reiste, kva som er viktig, og kva du kan unngå å pådra deg av utgifter. 

Sjølv liker eg å reisa for å oppleva noko nytt, gjerne til ein stad med varmare vêr, eller til ein storby med historisk sus. Det er fint å vandra i ein storby av type me ikkje har her til lands. Men det betyr ikkje at ein må starta dagen med eit større restaurantmåltid. Frå hotellrommet kan ein henta både vatn i springen og som oftast kaffi frå Te-kokar til å ta med i termos. Lunsj kan hentast på den lokale supermarknaden og fortærast i ein park. Middagar bør kanskje nytast på restaurant, men det er ingenting flautt om å be om få ta med restane tilbake til hotellet som nattmat. Eit hotell der det er lov å nyta teke med drikke frå butikken på hjørnet.  

Garasjen min er full av dei underlegaste suvenirane frå familien utanlandsreiser. Dei pleier å vera utstilte i bokhylla den første månaden etter at me har komme heim. Deretter hamnar dei bakarst i garasjen med tidlegare års koppar, kar og tallerkenar kjøpt på ein eller annan lokal marknad i ein eller fjern verdsdel. Dropp det! 

Allereie før du dreg er det mykje å spara på å planleggja godt. Sjekk at forsikringane dine er gunstige, så du verken har trippelforsikra sjølve flyreisa, men heller ikkje går i motsett felle, med mangelfull sjukeforsikring. Mange billettar, leigebilar m.m. er billigare kvar dei blir bestilte god tid på førehand. Ved kortbruk pass på at du betaler i lokal valuta når du får valet mellom desse og norske kroner. 

Sjølv liker eg å handla reisevalutaen min heime. Passar alltid på å ha noko kontantar på meg som eg ikkje har i lommeboka, men på ein annan stad, gjerne i skoen. Slik er du sikra at du alltid har pengar til å komma deg tilbake til hotellet etter at du mistar lommebok eller får verdisakene dine stole.   

Det er jo noko farleg med å vera frigjord nordmann i utlandet. Poenget med å vera på ferie er jo å ikkje tenkja seg så mykje, ikkje passe på at alt er på stell, og kanskje vandra litt rundt i ukjende gater og dunkle smau der du normalt ville halde deg på flaumklargjorde fortau. 

Nei, ferie er til for å kunna slå ut håret, senka skuldrene og nyta livet. Ikkje noko av dette kostar nødvendigvis så mykje. Sjølv liker eg berre å sitja i selskap med ei god bok nippande til ein kopp kaffi, og sjå livet gli forbi. Suga inn inntrykka frå folk som gjer dei daglege gjeremåla sine som om dei alle var med på ei koreografert framsyning på piazzaen. Ein ferie som er lettare å nyta, jo betre planlagt turen på førehand er. Og billigare, desto meir gjennomtenkte kjøpa dine blir gjorde!

God sommar og god tur!