KiB - Kontanttenester i butikk

Ta ut og set inn pengar i dagligvarebutikkar i heile Noreg
 • Set inn
 • Du treng berre kort og PIN kode
 • Ta ut

Dette er Kontanttenester i butikk

 • Kontanttenester i butikkgjer det mogleg for deg å ta ut og setja inn pengar frå bankkontoen din i butikken.
 • Du kan berre setja inn pengar på din eigen konto som er tilknytta kortet du brukar.
 • Tæpp eller set inn bankkortet ditt i betalingsterminalen og tast PIN-koden din.
 • Du treng ikkje handla for å bruka tenesta.
 • Du kan pr i dag bruka Kontanttenester i butikk i dei fleste av Norgesgruppens butikkar over heile landet.

Slik gjer du det:

 • Si i fra

  1.

  Si ifrå til beteninga om at du ønsker å setja inn pengar eller ta ut pengar.
 • Sett inn eller tæpp

  2.

  Set inn eller tæpp bankkortet ditt i betalingsterminalen og tast inn PIN-kode.
 • Sjekk beløpet

  3.

  Sjekk at beløpet du set inn eller tar ut stemmer. Då er kontantane i boks!

Beløpsgrenser privatkundar

Butikker med Kontanttenester i butikk