Sjølvstendig næringsdrivande

Også du som er bedriftsleiar treng å tenkje på framtida. Vi hjelper deg med å sikre ein høgare pensjon.
  • Eigen innskotspensjon for sjølvstendig næringsdrivande
  • Spar til pensjon ved å investere i våre fond
  • Vel mellom fire ulike spareprofilar
Kontakt meg om pensjon

Kor mykje tener du?

Tener du meir enn kr 791.486 (7,1G)?

Då bør du spare opptil 7% av næringsinntekta i innskuddspensjon. I tillegg kan du spare i ny IPS (individuell pensjonssparing med skattefordel) med opptil 15.000,- pr. år og få 3.300 i skatteutsetjing.

 
Tener du mindre enn kr 791.486 (7,1G)?

Då tilrår vi å spare til pensjon gjennom den nye IPS-løysinga og ha eiga sparing i aksjefond. Det er nemleg ikkje lønsamt å spare til pensjon gjennom selskapet ditt dersom du ikkje har høgare inntekt enn 7,1 G. Grunnen til dette er at du misser opptening til folketrygda.

 

Generelt om pensjonssparing

  • Oppspart pensjon kan utbetalast frå du er 62 år
  • Pensjonen blir utbetalt minimum over 10 år
  • Spar fra 2 til 6 prosent av berekna årleg inntekt mellom 1 og 12 G
  • Innskot og kostnadar gir frådrag i næringsoppgåva