Driftslausøyre og avling

Denne forsikringa gjer at du ikkje risikerer driftstap om ein skade skulle oppstå på reiskap, lausøyre, avling eller fastmontert produksjonsutstyr.
  • Inkluderer avbrotstap i inntil 36 månader
  • Forsikringa kan utvidast med erstatning for avlingssvikt
  • Transportskadar på eigne varer med inntil 15 prosent av forsikringssummen på driftslausøyre
Kontakt meg om forsikring

Meld skade

Hos oss melder du skade på landbruksforsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette blir omfatta av forsikringa

  • Avbrot
  • Transportskadar på eigne varer med inntil 15% av forsikringssummen på driftlausøyre. 
  • Kasko på driftslausøyre.
  • Dekkjer skade på reiskap tilkopla motorvogn.
  • Reduksjon med kr 10 000 i eigendel ved brannskadar dersom godkjent brannvarsling er montert, og i drift på skadetidspunktet.
  • Tilleggsnæring for inntekt inntil kr 300 000. Høgare sum kan avtalast. 

Hugs å forsikre dyra dine

Dyr kan bli utsett for smittsame sjukdomar eller ulukker som kan få alvorlige konsekvenser for deg. Ved å forsikre dyra dine er du sikra mot store økonomiske tap dersom noko skulle skje. Verdifulle produksjonsdyr bør ha individuell forsikring. 

Hos oss kan du kjøpe forsikringer for husdyr, fjøfe, hest og husdyr individuell. 
Visste du at som landbrukskunde hos oss kan du få inntil 5000 kroner i tilskot dersom du gjennomfører ein godkjent el-kontroll med termografering? 

Det viktigaste du kan gjere for å hindre brann på garden din, er kontroll av elektrisk anlegg. El-kontroll med termografering er eit krav for bygningar med husdyrhald. Søk om tilskot her!