Driftsbygningar

Denne forsikringa gjeld alle bygg på garden som blir nytta til produksjon.
  • Dekkjer brann-, vatn-, natur- og innbrotskadar
  • Gjeld også for garasjar og reiskapshus som blir brukt til lagring og parkering av maskiner og køyretøy
  • Inkluderer huseigaransvar og rettshjelp
Kontakt meg om driftsbygningforsikring