Reise- og avbestillingsforsikring

Dekkjer uhell, sjukdom og tjuveri av verdisaker i ferien når minimum 50 % av utgiftene til reisa til transport og hotell er betalt med eit av kredittkorta våre.

Dette bør du vite om reiseforsikringa i ditt Eika Bedriftskort

Treng du å avbestille eller endre allereie bestilte reiser, bør du ta ein titt på kva forsikringa dekkjer først. For å kunne avbestille utan at du eller nokre i reisefølgjet er sjuk, treng du ei ordinær heilårs reiseforsikring. Dette blir ikkje dekt av forsikringa inkludert i din Eika Bedrift.
  • Ved legeordinert sjukdom blir dekt avbestilling av reise, dersom sjukdomen hindrar avreise. Avbestilling som følgje av UD sine reiseråd og anbefalingar om å ikkje reise til somme land blir ikkje dekt av denne forsikringa. 
Vi tilrår deg å ta ein titt på forsikringsvilkåra våre og gjera deg kjend med dei ulike dekningane. 
 
Treng du å melda skade, kan du enkelt levera skademeldinga på nett.

Lurt å lese

Spørsmål og svar